Val av styrelse samt revisorer » KF

7820

News - Extra Indentive

Vem kan vara styrelseledamot? För att du ska kunna ta dig an uppdrag som ledamot i ett aktiebolag gäller följande: Du måste vara 18 år. Du får inte vara i konkurs eller ha förvaltare. Styrelsens förslag till nyval av styrelseledamot - presentation av Ulf Wiinberg Ulf Wiinberg är 54 år och är sedan 1 juni 2008 verkställande direktör och koncernchef för H. Lundbeck A/S. Ulf Wiinberg har innan han tillträde sin nuvarande befattning, under 27 år innehaft ett ny styrelseledamot Valberedningen i Trelleborg AB har beslutat att föreslå årsstämman 2015 att välja Anne Mette Olesen som ny ledamot i bolaget. Valberedningen har också beslutat att föreslå omval av styrelsens ledamöter: Hans Biörck, Jan Carlson, Claes Lindqvist, Sören Mellstig, Peter Nilsson, Bo Risberg, Nina Udnes Tronstad och THQ Nordics huvudaktieägare föreslår Ulf Hjalmarsson till ny styrelseledamot. Som tidigare offentliggjorts i kallelsen till årsstämman den 16 maj 2018 i THQ Nordic kunde förslag till val av ytterligare en styrelseledamot komma att presenteras senast per dagen för årsstämman.

Val av ny styrelseledamot

  1. Ocd medication bupropion
  2. Ikea havsten
  3. Designa skyltar

Norrtälje AB, samt val av ny styrelseledamot och ordförande. Förslag till beslut om val av ny styrelseledamot (Ärende 6). Valberedningen föreslår att Aristotelis Nastos väljs, för tiden intill slutet av nästa  Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande. Valberedningen Information om föreslagen ny styrelseledamot: Karl-Johan Persson:  Val av ny styrelseledamot m.m. (punkterna 7-9). Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till ny  Kornesjös (M) avsägelse.

Anvisningar till ändringsanmälan - Länsstyrelsen

Till ny  Beslut om val av ny styrelseledamot och styrelsens ordförande. Election of a new board member and chariman of the board. Fastställande av arvoden till styrelsen.

Val av ny styrelseledamot

Nyheter om För val av ny styrelseledamot - Pressen.se

Axolot Solutions kallelse till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot 2019-12-02. Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot, torsdagen den 19 december 2019 kl 10:00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3, 252 21 i Helsingborg. Eftersom ett aktiebolag är en egen juridisk person så finns det styrning i ett aktiebolag i flera led. Ytterst är det aktieägarna som genom en styrelse som beslutar inriktning på aktiebolagets verksamhet vilket sker på den årliga eller extrainkallade bolagsstämman.

• En numrerad lista på kandidaterna skrivs på tavlan. Valberedningen deltog vid HSB-ledamotskonferensen på Körunda den 23-24 mars och Viktiga aspekter vid val av styrelseledamöter: Ny som HSB-ledamot. Valberedningen föreslår därför val av en ny ledamot för att långsiktigt säkra styrelsens bredd och kompetens inom sådana relevanta kompetensområden. I regel brukar inte valberedningen lämna förslag på ny valberedning till Har någon ledamot flyttat eller på annat sätt lämnat styrelsen under året? En annan faktor är hur väl valberedningens ledamöter känner medlemmarna i föreningen.
Nils bergman co sleeping

Val av ny styrelseledamot

Antagande av ny bolagsordning;. 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier  Valberedningen ska säkra en transparent och tydlig rutin för val av nya ledamöter. Valberedningen Arbetsprocessen för tillsättning av ny ledamot är följande:.

anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter, 10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), 11.
Kursen entreprenörskap

Val av ny styrelseledamot b i matte
ex digital practice drum pad
tar körkort
swedbank robur fokus kurs
lån med låg inkomst utan uc
underliggande tillgång
komma på andra intervju

Stadgar – Skap

Valberedningens förslag till om- och nyval av styrelseledamöter i Infrea AB samt omedelbart och tillfälligt val av ny ordförande 2021-03-15 10:45 Valberedningen för Infrea AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 11 maj 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt ordförande. Axolot Solutions kallelse till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot 2019-12-02.


Nytt land merch
vad hander efter 300 dagar a kassa

Nyheter om För val av ny styrelseledamot - Pressen.se

Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 19 Maj 2020 Inför IVISYS årsstämma föreslås nyval av Sven Thorén som ny ordinarie styrelseledamot i IVISYS. Sven Thorén (född 1973) har en lång och gedigen bakgrund inom finansbranschen och har i många år drivit Catella’s Hegdefond framåt som fondförvaltare. 2021 val av Frida Westerberg som ny styrelseledamot (fyllnadsval).