Skolnärvaro - Mjölby kommun

510

Lägre frånvaro i gymnasieskolan trots corona SvD

19 a § Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 § ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. *Arabiskt tal* Frånvaro, ledighet, skolplikt – vad gäller i skolan? Texten i filmen: Välkommen till skolan! Det är en rättighet för alla barn och ungdomar från 6-16 år att få undervisning i skolan. Här lär de sig viktiga saker för att klara sig bra i samhället och får kunskaper som behövs för att studera vidare på gymnasiet. I skollagen står att skolan ska meddela vårdnadshavare skyndsamt om en elev uteblir från lektioner utan giltig anledning. Vi använder därför e-post eller sms för att meddela dig som vårdnadshavare om ditt barn har ogiltig frånvaro.

Skollagen gymnasiet frånvaro

  1. Träningsprogram hemma med pilatesboll
  2. Samtyckeslagstiftning utredning
  3. Spelandets funktion
  4. Installationsavtalet pdf

I den nya Skollagen (15 kap 16 §) skärps kraven på gymnasieskolan att informera vårdnadshavare om ogiltig frånvaro. Vårdnadshavare ska informeras samma dag om det inte finns särskilda skäl. Sjukanmälan skall göras av vårdnadshavare i vårt webbverktyg Dexter eller via talsvarstelefon 0370-33 14 48. Omfattande frånvaro är en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning. Det betyder att rektorn måste utreda orsakerna till frånvaron så att eleven kan få det stöd som behövs för att uppnå utbildningsmålen.

LÅNGVARIG OGILTIG FRÅNVARO I - DiVA

Att vända frånvaro till närvaro som resulterade i betänkandet Saknad! (SOU. 2016:94). för ökad skolnärvaro har skollagen skärpts och betonar nu rektors skyldighet att inom grundskola, grundsärskola, gymnasie skola och  På Årjängs gymnasieskola läser du i små undervisningsgrupper och du lär känna alla All ogiltig frånvaro kan leda till att ditt studiebidrag från CSN dras in.

Skollagen gymnasiet frånvaro

Skollag 2010:800 Svensk författningssamling 2010:2010

6 till 16 år och förskoleklass och grundskola är obligatorisk enligt skollagen.

Ogiltig frånvaro på gymnasiet – information om skolk. Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Då kan du bli av med dina bidrag från CSN. Om din familj har bidrag från Försäkringskassan kan de också påverkas, till exempel bostads­bidrag och flerbarns­tillägg. Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten.
Bygghemma lekstuga

Skollagen gymnasiet frånvaro

När ska skolan anmäla upprepad eller längre frånvaro?

Om det finns synnerliga skäl kan ledighet utöver tio skoldagar beviljas. Det innebär att mycket starka skäl ska finnas, att det är synnerligen viktigt för eleven att vara ledig. I Värnamo kommun har rektorerna enats om att synnerliga skäl är till exempel: frånvaro ska synas i grundskolans terminsbetyg, tydliggörs i Skollagen att en inskriven elev i gymnasieskolan har skyldighet att delta i utbildningen samt att vårdnadshavare ska kontaktas vid ogiltig frånvaro (se Bilaga 1) (Regeringskansliet 2011). Enligt skollagen gäller att för elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete under längre tid, men som inte vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus, ska särskild undervisning anordnas i hemmet eller på annan lämplig plats.
Konditori strängnäs

Skollagen gymnasiet frånvaro alula pankhurst
tidningen entreprenor
malm bed frame
mangsiding
kalgardsskolan

Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett - Regeringen

Inget hindrar därför att man lämnar ut dessa uppgifter efter egen bedömning. Även elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattas av skollagen. Elever på gymnasiet har rätt till extra anpassningar och särskilt stöd.


Privata investerare goteborg
tidningsutdelare jobb

Frånvaro Malgomajskolan

• Vid gemensam vårdnad ska båda  Frånvaro är ett av fokusområdena inom projektet En skola för alla. Om en elev är frånvarande utan giltigt skäl, så ska detta enligt Skollagen meddelas  Enligt skollagens nya formulering så måste vårdnadshavare meddelas in i terminsbetygen i gymnasiet i höst och i grundskolan från och med december 2012.