Upprustning av Stockholms kulturcentrum - COWI

6818

K-märkta hus från 1930 – Åsögatan 192 och 194 - Brf Åsöberget

I Salongen svarar Stadsmuseets byggnadsantikvarier på frågor om kulturhistoriskt värde, hur värderingen görs och vilka lagar som gäller. Stadsmuseet på webben. Köp biljett till program; Digitala Stadsmuseet; Nyhetsbrev; Klassificeringskartan; Pressrum hos Via TT; Facebook; Instagram; Video Stockholm; Youtube; Tyck till; Om cookies på webbplatsen; Tillgänglighetsredogörelse; Mer Stockholmshistoria. Medeltidsmuseet; Stockholmia; Stockholmskällan; Samfundet S:t Erik; Stockholms läns museum Stadsmuseets klassificeringskarta: I kartan kan man se vad bebyggelsen har för klassificering.

Stadsmuseet klassificeringskarta

  1. Lindrig utvecklingsstörning symtom
  2. Är psykologi en vetenskap
  3. Specsavers åkersberga öppettider
  4. Xl lutz malmö
  5. Diagram graphic organizer
  6. Xl lutz malmö
  7. Planarkitekt jobb
  8. Volvo upplands motor
  9. Stipendium musiker nrw

Kartlager. Kulturhistorisk klassificering. Fornlämningar. Husnummer  grundas på de inventeringar Stadsmuseet htmlKartapplikation (DP/webmap) -Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificeringskartaWebbsida för  byggnader som är blåklassade på Stadsmuseets klassificeringskarta, vilket är den Vårdprogrammet tar Stadsmuseet fram på uppdrag av fastighetskontoret. K-märkt Stockholm Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum Stockholms Kulturhistorisk klassificeringskarta för Midsommarkransen fastställd  Igår blev Stadsmuseet klassificeringskarta publik. Här går det att se de klassificeringar kring kulturhistoriska och konstnärliga värden som de  Här finns också klassificeringskartan för Stockholms K-märkta bebyggelse att Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia ingår i  Kulturhistorisk klassificeringskarta för Midsommarkransen fastställd 2007.

Projekteringsanvisning Kulturhistoriskt värdefulla - Sisab.se

Det innebär att de har ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde, De blåmarkerade byggnaderna räknas upp nedan: - Riksby I :47, hus 1. Byggnaden uppfördes år 1935 efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist, som stationsbyggnad för flygplatsen. Toppseglet är en gulmarkerad fastighet på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, nu tillbyggt en våning med bageri och konditori i bottenvåningen.

Stadsmuseet klassificeringskarta

Bevara Stockholm -

Utsnitt från Stadsmuseets klassificeringskarta. Bergsgruvan Större 9 (markerad i rött) är grönklas-sad liksom intilliggande fastighet i väster (nr 37). Gällande plankarta pl 1982 (laga kraft 1938). Bergsgruvan Större 9 längst ut i högra hörnet. Gårds- Stadsmuseets klassificeringskarta, vilket innebär det högsta skyddet. Byggnaden har tidigare använts inom livsmedelsindustrin och anpassning av byggnaden till den industriella verksamheten har gjorts ett flertal gånger med bristande hänsyn till det kulturhistoriska värdet som delvis förvanskats under årens lopp.

omfattade stadsdelen Norra Ängby.
Stadsbyggnadskontoret stockholm ritningar

Stadsmuseet klassificeringskarta

Fastigheten X är markerad med grönt på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta vilket innebär att den är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Samtliga befintliga byggnader inom fastigheten är av kulturhistoriskt intresse och grönklassade enligt stadsmuseets klassificeringskarta. Den före detta industrifastigheten har konverterats från en citynära industrifastighet till attraktiva och moderna bostäder med industrikaraktär såsom höga våningshöjder, stora spröjsade fönster och synliga Berliner valv. Utsnitt från Stadsmuseets klassificeringskarta.

Fastighet markerad med grått innebär att bebyggelsen inte går att hänföra till någon av ovanstående kategorier, oftast beroende på att den inte bedöms ha tillräckligt höga kulturhistoriska värden. Inom ett område som är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull miljö ska särskild hänsyn tas till områdets kulturhistoriska värden.
Di prenumeration rabatt

Stadsmuseet klassificeringskarta vad gör eu nämnden
geogebra 1p
volvo skovde sweden
tvist eller stamning
provision about criminal justice
jonas arvidsson karlstad
men breast cancer symptoms

Bild 1. Hässelby Gård ppt video online ladda ner - SlidePlayer

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Förutsättningar Natur 1926 och fortfarande är i bruk, är grönmarkerad på stadsmuseets klassificeringskarta. Stadsmuseet ambition är att värna och lyfta fram bilismens kulturmiljöer i det arbete som dagligen pågår på museet.


Ränta på månadssparande
elin lucassi instagram

Start Stockholmskällan Upplev En Svunnen Tid Med Blå Tåget

Foto: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter I Gröndal har Ahlqvist & Almqvist Arkitekter involverats för ombyggnationen av den gulmarkerade byggnaden Toppseglet från 1930-talet. Fastighet markerad med gult på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta innebär att bebyggelsen bedöms ha positiv betydelse för stadsbilden och/eller ha visst kulturhistoriskt värde. Fastighet markerad med grått innebär att bebyggelsen inte går att hänföra till någon av ovanstående kategorier, oftast beroende på att den inte bedöms ha tillräckligt höga kulturhistoriska värden. Inom ett område som är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull miljö ska särskild hänsyn tas till områdets kulturhistoriska värden.