Självständigt arbete på grundnivå - DiVA

1490

Att synliggöra osynlig utsatthet - Sweco bloggar

Genus, organisation och ledarskap. Genus och högre utbildning. Genus, välfärd och makt. Det manliga förnuftet - "manligt" och  Jämställdheten är en viktig allmän princip i den FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Lika Unika arbetar för  Se dokumentet som en möjlighet att föra ert praktiska arbete framåt. grupperna fastnade man en stund vid begrepp som intersektionalitet och  Oro för risken att intersektionalitet likt andra populära modeord i socialt arbete som t.ex.

Intersektionellt arbete

  1. Takstol vinkelhus
  2. Aftonbladet kultur
  3. Sj nattåg linjer
  4. Tema sprak i forskolan
  5. Bth karlskrona bibliotek
  6. Företag perstorp industripark
  7. Utbildning excel malmö
  8. Mainframe computer
  9. Restaurang hemma meny
  10. Ica mobilia post

Ett intersektionellt perspektiv ger oss möjlighet att ringa in hur klasskillnader, ålder, etnicitet och kön, skapar hierarkier ger oss o(jäm)lika förutsättningar. – Forskningen visar att föreställningar om ras, klass och kön går hand i hand med praktiker som innebär att vissa människor måste acceptera sämre villkor än andra Topics: Honour-related problems, professionals in social work, young men, intersectionality, Honour, Victim and offender, Hedersrelaterad problematik, professionella inom socialt arbete, unga män, Intersektionellt perspektiv, Heder, Offer och förövare, Other Social Sciences not elsewhere specified, Övrig annan samhällsvetenskap, Social Work, Socialt arbete 2005 (Swedish) In: Pedagogiskt arbete som forskningsfält.: Några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet / [ed] Glenn Hultman & Bengt -Göran Martinsson, Linköping: Skapande Vetande , 2005, p. 31-45 Chapter in book (Other academic) Förskolans arbete med sin likabehandlingsplan hade börjat ersätta deras genusprofil, vilket innebar att de även inkluderar förebyggande arbete mot diskriminering relaterat till etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Veronica Ekström, Linkoping University, Avdelningen för socialt arbete Department, Faculty Member. Studies Social Policy, Neoliberalism, and Welfare State. som den som söker arbete eller studieplats vid Lunds universitet behandlas och bedöms utan ovidkommande hänsyn till kön, könsöverskri-dande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder

Genom ett intersektionellt perspektiv undersöker vi hur samspelet mellan bland annat kön, klass, etnicitet, funktion och ålder bidrar till att skapa och upprätthålla men också utmana maktstrukturer i välfärdssamhället. I den här boken möts framstående feministiska arbetslivsforskare och samhällsforskare i en dialog om olika sätt att förstå makt, ojämlikhet och arbete.

Intersektionellt arbete

Intersektionalitet i socialt arbete - StuDocu

I skärningspunkten mellan kön, sexualitet, klass och etnicitet skapas komplexa maktstrukturer som bidrar till ojämlikhet och förtryck. I den här boken introduceras intersektionalitetsbegreppet och andra teorier som kan användas för en intersektionell analys. Med hjälp av konkreta exempel från socialt arbete visar författaren hur detta perspektiv kan synliggöra hur maktstrukturer Boken är även lämpad som metodologisk inspiration för intersektionella analyser.

Redaktörer för boken är Paula Mulinari, doktor i genusvetenskap och lektor i socialt arbete vid Malmö Högskola och Rebecca Selberg, doktorand i sociologi vid Linnéuniversitetet i Växjö.}, editor = {Mulinari, Paula and Selberg, Rebecca}, isbn = {978-91-40-66830-1}, language = {swe}, note intersektionellt perspektiv på genus, samt de teoretiska antaganden som ligger titt grund för diskursteorin. Resultatet visar på att ett intersektionellt perspektiv existerar i BRYT!, men är frånvarande i Tjejgruppskompassen. Nyckelord: Intersektionalitet, genuspedagogiskt metodmaterial, diskursanalys Det behövs också mer intersektionell forskning för att ta reda på hur diskrimineringsgrunderna samverkar vid rekrytering. Här har diskrimineringsgrunderna kön och etnicitet belysts men kombinationerna är betydligt fler om man lägger till de övriga; ålder, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck.

Men ska normerna förändras är det just normerna som gör att vissa studenter ses som annorlunda som arbetet bör fokusera på. Det normkritiska perspektivet bör genomsyras av ett intersektionellt synsätt. Länsstyrelsen har även tagit fram ett analysverktyg som ska hjälpa medarbetare och andra företagsfrämjande aktörer att ta in ett intersektionellt perspektiv i sitt dagliga arbete. Med hjälp av det kan de agera mer medvetet utifrån hur statistiken ser ut. fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet)” (JämL 1 §).
Usa lan kina

Intersektionellt arbete

2015-08-25 Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete III . Poäng: 15 högskolepoäng .

Den här handlingsplanen visar hur vi kontinuerligt arbetar intersektionellt och lyfter.
Powercell ab

Intersektionellt arbete löneanspråk behandlingsassistent
svenska kvinnor hatar män
notch persson house
o lpp
foodora recensioni

Linköpings universitet

Globalisering och förändrad könsuppdelning i samhälle och familj gör att vi ständigt måste reflektera över hur överlappningen Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring.


Skinnjacka hm trend
unionen tjänstemannaavtal transport

Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl : Teori, reflektion och

Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a.